Makarora adviseert Stichting De Maashorst over communicatie en profilering van alle projecten die vallen onder de subsidieregeling \'Meer Maashorst, een gezond Landschap\'. Doel is stakeholders, bewoners, ondernemers en bezoekers te informeren en betrekken bij de ontwikkelingen in het gebied. Video Marketing maakt hier een sterk onderdeel van uit, door het oprichten van de Maashorst Reporters (Check YouTube en Dtv Oss). Daarnaast zorgt Makarora voor het optimaliseren en regisseren van de online en offline communicatie, richting de community.