Samen met ondernemers, verenigingen, gemeenten en bewoners laten zien wat er ontwikkeld is in Natuurgebied De Maashorst. Dat is het doel dat bij Makarora is neergelegd. En dat maakt veel los.... Omdat het zo'n mooi en dankbaar 'product' is om voor aan de slag te gaan.
Er is veel ontwikkeld in een jaar tijd zoals:
- Nieuwe community website
- Locals opgeleid tot Maashorst Reporters* en video-reportages gemaakt
- TV programma gemaakt samen met DTV
- Events om voortgang Landschap van Allure te delen (subisidietraject vanuit de Provincie)
- Kaart, voor jong en oud, met overzicht van alle bijzondere plekken in het gebied
- Animatie om bezoekers te laten zien wat te doen als je een grote grazer spot in het gebied
- Promotie video's om betrokken en bezoekers enthousiast te maken voor het Oerfestival
- Kaart van begrazingsgebied gemaakt en markering op fietspaden aangebracht om bezoekers te attenderen op grenzen en gedragsregels van het begrazingsgebied

*Een van de concepten die Makarora heeft geïnitieerd en uitgewerkt zijn de 'Maashorst Reporters': enthousiaste lokale ondernemers, bewoners en vrijwilligers heeft Makarora opgeleid tot reporters. Zij hebben geleerd hoe je op een professionele manier een video kan maken met je smartphone. Met als doel hen tools te geven om zelf een verslag te maken van alles wat er speelt in het gebied. Met als prioriteit het in beeld brengen van de de 27 projecten in het kader van Landschap van Allure. Een subsidieproject van in totaal ruim 53 miljoen waarmee veel verschillende projecten zijn opgestart.